Godziny lekcyjne

GODZINY LEKCYJNE

  1.  8.00 –    8.45
  2.  8.50 –    9.35
  3.  9.50 –    10.35
  4.  10.45 –    11.30
  5.  11.50 –    12.35
  6.  12.55 –    13.40
  7.  13.50 –    14.35
  8.  14.45 –    15.30
  9.  15.35 –     16.20
  10.  16.25 –     17.10